ΑΧΕΠΑ

Συνεντεύξεις με το ιατρικό και τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ για την εκτίμηση και αξιολόγηση κινδύνου του συστήματος IntelTriage