Ενότητες Εργασίας (ΕΕ5): Σχεδιασμός δικτυακής υποδομής (Μ3-Μ30) (ΑΠΘ)

Περιγραφή: Θα αναπτυχθούν πρωτόκολλα για τη διαχείριση της δικτυακής κίνησης.

ΥΕ5.1:Πρωτόκολλα-καλωδιακό μέρος(M3-Μ30)

ΥΕ5.2:Πρωτόκολλα-ασύρματο μέρος (M3-Μ30)

ΥΕ5.3:Δραστηριότητες Διάχυσης (Μ3-Μ30)

Παραδοτέα

Π5.1 Προσχέδιο πρωτοκόλλων (Μ20)

Π5.2 Αξιολόγηση απόδοσης (M30)