Συνέδριο SEEDA-CECNSM 2019

Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής και των υποσυστημάτων του IntelTriage στο Διεθνές Συνέδριο SEEDA-CECNSM 2019